Företaget

Service - en självklarhet

Vi på Arvid Svenssons i Gävle erbjuder våra kunder och leverantörer en väl utbyggd service, bland annat genom egen transportorganisation, utbyggd containerservice och egna växelflak och kranbilar.

Rivningar

Vi utför rivningsuppdrag för industri och offentlig förvaltning. För demontering och bortforsling av olika metallkonstruktioner har vi den utrustning, erfarenhet och kompetens som krävs. Vår personal är specialutbildad för professionell hantering av s.k. "heta arbeten".

Återvinning

Vi samlar in och tar emot järn- och metallskrot.  Våra moderna anläggningar för metallåtervinning är resultatet av kontinuerlig tillväxt, effektiva rutiner, samordnade transporter och inte minst lyhördhet för omvärldens ökade krav på miljömedvetande.

Arbetsområde & kunder

Vårt arbetsområde är i första hand Svealand och södra Norrland. Våra leverantörer d v s varifrån vi köper skrot och material finns bland tillverkningsindustrin, lantbruk, entreprenadföretag, kommuner och statlig verksamhet men också bland privatpersoner.

Våra kunder är i första hand stålverk och metallgjuterier i Sverige och övriga Europa.

 

omoss

Miljö & kvalitet

Vårt åtagande om ständiga förbättringar för miljö, kvalitet och arbetsmiljö präglas av en helhetssyn beträffande våra verksamheter samt de produkter och tjänster vi tillhandahåller genom att:

  • samordna transporter så effektivt som möjligt till fördel för miljö och leverantörer
  • aktivt arbeta för att minimera mängden föroreningar
  • vara lyhörda för omgivningens krav
  • inga onödiga uttag ur och utsläpp till miljön accepteras
  • följa lagar och krav
  • FÖRETAG I ALM GRUPPEN
    Returpappercentralen logo handel logo handel gavle logo skrot logo nordic logo akerblom