Stålmännen i gävle

Arvid Svenssons fick under våren 2014 ett nytt syskon. Då öppnades Handelsstål i Gävle AB som säljer nytt material.  

Nya företag i Gävle visar att det finns en stark tro på tillväxt och möjligheter här. Så beskriver i alla fall Jonas Alm, platschef, beslutsunderlaget för etableringen av Handelsstål i Gävle.

Handelsstål ingår i Almgruppen, med säte i Uppsala, tillsammans med grannen och återvinningsföretaget Arvid Svensson i Gävle, som införlivades i Almgruppen 1999. Handelsstål lagerför plåt, profiler, balkar, rör mm av stål, även rostfritt, och aluminium. Handelsstål i både Gävle och Uppsala är också utvalda som två av 18 stycken Distributionspartner till Tibnor.
- Vi har ett välsorterat lager här men om det saknas något så har vi det på plats inom en till två dagar, säger Jonas Alm. Vi har också utrustning för tillkapning av profiler, rör och balkar.
Det var Jonas farfars far som startade Skrotcentralen i Uppsala på 30-talet medan Handelsstål startades 1992. Idag är det Jonas far och hans tre syskon som äger företaget. Det finns fler i Jonas generation som arbetar i företaget, bland annat hans bror Magnus.
- Det är en styrka för oss att även ha metallåtervinning för då kan man sälja sitt skrot här och samtidigt köpa nytt material, säger Jonas Alm.

 

          Stalmannenigavlewebb              På bilden platschef Jonas Alm tillsammans med Handelsståls Vd Gunnar Alm           

                                                                                                                                                                                                                              

FÖRETAG I ALM GRUPPEN
Returpappercentralen logo handel logo handel gavle logo skrot logo nordic logo akerblom